Om våra hus - montering och material


Hur monteras dem?

Vi tillverkar ett standardelement av massivträ som är 3x3 m, som limmas och skruvas samman på arbetsplatsen. Alla väggelement är bärande.


Vad består våra hus av?

Våra väggar består av ett massivt träblock som är limmat med profilen 42x45 mm samt spärrlimmat med 20 mm råspont såväl inner som yttersidan. Bärande pelare har en dimension av 95x200mm och är i limträ.


Parhus