Teknisk beskrivning

 1. Fasadbeklädnad
  För att minska hanteringen på byggplatsen kan väggelementen levereras med fönster och väggbeklädnad monterad på fabrik.

 2. Stavlimmad skiva 45 mm
  Limfogar tvärs skivan tillåter fukt att transporteras genom träet och får konstruktionen att andas.

 3. Spärreglar
  Ger skivorna extra formstabilitet.

 4. Tvärställd stavlimmad skiva
  Facken fylls med träfiberisolering på fabriken. Väggens tjocklek beror på projekt och elementen kan användas till allt från stugor till plusenergihus.

 5. Stavlimmad skiva 45 mm
  Limfogar tvärs skivan tillåter fukt att transporteras genom träet och får konstruktionen att andas.

 6. Ev. installationsutrymme
  Väggelementen kan också användas som färdig yta.

 7. Bjälklag
  Konventionella HD/F- eller massivbjälklag av betong gjuts fast mot i väggen förmonterade dubb. Utanför dessa läggs isolering.

 8. Grund och syll
  Upp till fyra våningar kan ställas på en gjuten platta utan pålning, beroende på markförutsättningar. Varje nytt varv av väggelement placeras på en limträsyll.

Väggen beställes efter ritning som planelement eller som standardblock med bredd 3000mm och en höjd av antingen 2700mm eller 3000mm.

Konstruktivt består elementet av limträ vilket ger en mycket formstabil och robust stomme, med ett träinnehåll som är flera gånger högre än väggar med konventionell regelstomme.

 1. Elementen är lätta att transportera och effektiva att tillverka i stora grupper. Jämfört med motsvarande betongelement skapar de färre flaskhalsar och beroendet av just-in-time- leveranser minskar.

 2. Upp till fyra våningar kan ställas på en gjuten platta utan pålning, beroende på markförutsättningar.

 3. Konventionella HD/F- eller massivbjälklag av betong ger utmärkt stegljudsdämpning. Bjälklagselement gjuts fast mot i väggen förmonterade dubb.

 4. För att minska hanteringen på byggplatsen kan väggelementen levereras med fönster och väggbeklädnad monterad på fabrik.

 5. Elementen lyfts i grupper till det plan där de ska monteras. Lyften blir kortare och säkrare än med tyngre betongelement.

 6. Elementen limmas och skruvas samman på plats och konstruktionen förses med rörelseskarvar.

 7. Även innerväggar kan lyftas på plats som färdiga element.

 8. Normalt byggs en kallvind men takkonstruktionen kan även utgöras av färdigisolerade takkasetter.

Roasjö massivträ väggar

 • Bärande väggar, färdigisolerade med bra isolerande förmåga
 • Enkelt och snabbt byggsystem. Samma metodik som vid Prefab byggnation med betong.
 • Kan med fördel kombineras med betongbjälklag vid byggnation av flervåningshus för att klara ljud- och brandkrav.
 • Klimatsmart byggande i trä. 98 % förnyelsebara material (trä och träfiberisolering)
 • Trä binder koldioxid, detta bidrar till att minska den globala uppvärmningen.
 • Helt diffusionsöppna material ger ett bra inomhusklimat, väggar och tak ”andas”.
 • Inga plastprodukter ger ett sunt hus att bo i utan statisk elektricitet.
 • Värmetrög byggnad minskar energiförbrukningen – hög andel trä ger hög värmetröghet i väggar och tak vilket bidrar till minskad energiförbrukning.
 • Hus går att ”kallställa” vid behov (fritidshus) eftersom väggar och tak är diffusionsöppna.
 • Säker byggmetod – från början av 1900-talet fram till slutet av 1950-talet byggdes hus med planktimmer som isolerades med träfiber (kutterspån och sågspån). Dessa hus är friska än idag.